Početak Proizvodi Pesticidi Insekticidi

Mospilan 20 SP, SG

FORMULACIJA:

Vodorastvorljivo prašivo (SP)

AKTIVNA MATERIJA:

200 g/kg acetamiprida

PRIMENA: Izrazito sistemični insekticid širokog spektra dejstva sa kontaktnim i utrobnim delovanjem koji se primenjuje za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu.Mospilan 20 SP se kod nas primenjuje za suzbijanje sledećih štetočina:U zasadu jabuke za suzbijanje:
Jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,0125-0,025% (1,25-2,5g u 10 l vode);
I, II i III generacije minera tačkastih, mramornih mina (Lithocolletis blancardella) u koncentraciji 0,0125-0,025% (1,25-2,5g u 10 l vode);
Jabukine zelene vaši (Aphis pomi) i biljne vaši (Dysaphis plantaginea) u zasadu jabuke u koncentraciji 0,02-0,025% (2-2,5g u 10 l vode);
U zasadu trešnje za suzbijanje:
Trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) u zasadu trešnje u koncentraciji 0,025% (2,5 g u 10 l vode);
U zasadu vinove loze za suzbijanje:
I generacije pepeljastog grozdovog smotavca (Lobesia/Polychrosis botrana) u zasadu vinove loze, tretiranjem nakon utvrđivanja maksimuma leta, u koncentraciji 0,025% (2,5 g u 10 l vode);
U usevu krompira za suzbijanje:
Krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m²);
U usevu paradajza za suzbijanje:
Bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum), tretiranjem larvi, u količini 0,125-0,25 kg/ha (1,25-2,5 g na 100 m²);
U usevu duvana za suzbijanje:
Biljnih vaši (Aphididae) i tripsa (Thrips spp.) u količini 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m²);
U usevu kupusa za suzbijanje:
Kupusove vaši (Brevicoryne brassicae) u količini 0,2-0,4 kg/ha (2-4 g na 100 m²);
Mospilan 20 SP se primenjuje uz utrošak vode od 1000 l/ha u voćarstvu, 400-600 l/ha u povrtarstvu.

MEHANIZAM DELOVANJA :Mospilan 20 SP je insekticid iz hemijske grupe neonikotinoida. Aktivna materija ovog insekticida acetamiprid deluje kao antagonist acetiholinskih receptora u CNS-u insekata, odnosno sprečava njihovu funkciju. Ovakvo delovanje ima za posledicu ne prenošenje nervnih impulsa što dovodi do gubitka orijentacije kod insekata, njihovog prestanka sa ishranom i do uginjavanja.

NAPOMENE: Mospilan 20 SP se na istoj površini može primeniti najviše 2 puta u sezoni.
Na primenu ovog insekticida ne utiče visoka temperatura vazduha.
Preparat se može mešati sa drugim insekticidima i fungicidima osim onih alkalne reakcije kao što je bordovska čorba.
Mospilan 20 SP ima izuzetno inicijalno i rezidualno delovanje.
Mospilan 20 SP primenjen u preporučenim količinama primene ne pokazuje štetan efekat na korisne insekte kao što su pčele i bumbari.

KARENCA:14 dana za trešnju, krompir, paradajz, duvan i kupus a 28 dana za jabuku i vinovu lozu.

PAKOVANJE:2,5 g, 70 g, 1 kg, 30 kg

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!