Početak Delatnosti Primarna proizvodnja Stočarstvo

Tov junadi

Godišnji tov 5.000 komada junadi predstavlja najveću organizovanu proizvodnju tog tipa u Srbiji. Sve farme su napravljene u skladu sa vetrinarskim propisima i ispunjavaju sve zakonski propisane norme, što je omogućeno visoko stručnim kadrom koji organizuje proizvodnju.

Farme za tov junadi:

Delta farma Zaječar

Farma na izuzetnoj lokaciji, na putu Zaječar- Negotin. Proizvodnja se odvija na dve farme, farma Vražogrnac gde se odvija prva faza tova, tove se telad do cca 200-230 kgr. farma Alapin gde se odvija druga faza tova, tov do finalne težine od cca 480-500 kgr. Rasni sastav junadi u tovu domaće šareno u tipu simentalca. Kapacitet je 4000 kom. junadi u turnusu, odnosno godišnji obim proizvodnje je cca 5000 kom utovljene junadi.

Farma Čelarevo

Posluje u sklopu AD Podunavlje Čelarevo, Proizvodni kapacitet farme je 1000 junadi u turnusu, odnosno godišnji obim proizvodnje je cca 1200 kom. utovljene junadi. Rasni sastav domaće šareno u tipu simentalca.

Farma Apatin

Posluje u sklopu AD Jedinstvo Apatin. Proizvodni kapacitet farme je 500 kom junadi mu turnusu, odnosno godišnji obim proizvodnje je cca 600kom. utovljene junadi. Rasni sastav domaće šareno u tipu simentalca.