Početak O nama Imanja

Topola a.d. - Kikinda

Na imanju Topola a.d. iz Kikinde gde se na oko 2 200 ha takođe obavlja proizvodnja ratarskih useva, nalazi se i moderna farma sa trenutno 450 grla prvoklasnih muznih krava Holštajn rase. Planira se sledeće godine da na muži dnevno bude 3 600 grla i da godišnja proizvodnja mleka bude 32 miliona litara.