Početak Delatnosti

Agrotrgovina i distribucija

U oblasti agrotrgovine kompanija se bavi trgovinom žitaricama i uljarica, mineralnih đubriva i drugih poljoprivrednih proizvoda kroz program berza agroproizvoda. U okviru distribucije Delta Agrar plasira semena, pesticide, agromehanizaciju, sisteme za navodnjavanje, a sve u saradnji sa vodećim svetskim proizvođačima.

 
Semena

Semena

Program semena se realizuje kroz proizvodnju i distribuciju semena raznih kultura.
Pesticidi

Pesticidi

Program pesticidi obuhvata uvoz gotovih pesticida i sirovina, formulaciju i plasman sredstava za zaštitu bilja.
Poljoprivredna mehanizacija

Poljoprivredna mehanizacija

Program poljoprivredne mehanizacije se realizuje kroz ekskluzivnu distribuciju poljoprivrednih mašina poznatih svetskih proizvođača.

Mineralna                                đubriva

Mineralna đubriva

Program mineralna đubriva se realizuje kroz uvoz komponenata i gotovih mineralnih đubriva i njihovu distribuciju na domaćem tržištu, formulaciju mešanih NPK đubriva i distribuciju mineralnih đubriva domaćih proizvođača.

Berza agro proizvoda

Berza agro proizvoda

Delta Agrar se bavi prometom berzanskih agroproizvoda...