Početak

Politika kvaliteta, bezbednost hrane i zaštite životne sredine

Rukovodstvo kompanije Delta Agrar i svi zaposleni, opredeljeni su za neprekidno ispunjavanje zahteva i unapređenja efektivnosti sistema za proizvodnju kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda, sistema upravljanja kvalitetom, bezbednošću hrane i zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda Global GAP, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 i ISO 14001:2004 i BS OHSAS 18001.

Cilj nam je da u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, distribucije različitih proizvoda, kao i prozvodnji hrane postanemo lider u zemlji i regionu i brend za kvalitetne poljoprivredne proizvode iz Srbije.

Ovaj cilj ostvarićemo:

  • Proizvodnjom visoko kvalitetnih i zdravstveno bezbednih poljoprivrednih proizvoda koji su osnova za proizvodnju kvalitetne i zdravstveno bezbedne hrane koja zadovoljava potrebe i očekivanja krajnjih potrošača, uz minimalne negativne uticaje na životnu sredinu.
  • Upravljanjem procesima na način koji će omogućiti ispunjenje svih poslovnih ciljeva uz optimalno iskorišćenje resursa i uz stalno zadovoljenje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana.
  • Smanjenjem ili eliminisanjem zagađenja životne sredine kroz definisanje posebnih ciljeva vezanih za značajne aspekte životne sredine za koje uspostavljamo programe koje redovno preispituje najviše rukovodstvo.
  • Ispunjavanjem najviših zahteva svetskih standarda za kvalitet, bezbednost hrane i zaštitu životne sredine uz doslednu primenu domaćeg i inostranog zakonodavstva.
  • Ostvarivanjem i razvojem dugotrajnih i korektnih odnosa sa kupcima i isporučiocima radi stvaranja zadovoljstva i dodatne vrednosti za obe strane.
  • Primenom stalne prevencije, kontrole, blagovremenim utvrđivanjem i otklanjanjem uzorka koji mogu uticati na kvalitet, bezbednost hrane i životnu sredinu.
  • Obezbeđenjem svih potrebnih resursa.
  • Stalnim osposobljavanjem i jačanjem svesti svih zaposlenih da preventivno deluju i stalno poboljšavaju kvalitet, bezbednost hrane i odnos prema sredini u kojoj žive i rade.
  • Stvaranjem zadovoljstva i ponosa kod zaposlenih na kvalitet proizvoda i okruženja u kome rade.
  • Stalnim preispitivanjem sistema upravljanja kvalitetom, bezbednošću hrane i zaštitom životne sredine radi utvrđivanja mogućnosti za unapređenje i potreba za izmenama.

Saopštavanjem i preispitivanjem svega prethodno navedenog i primeni na svim nivoima unutar organizacije, kako bi preduzeće organizovano i fleksibilno funkcionisalo u cilju proizvodnje kvalitetne i zdravstveno bezbedne hrane i minimalnim negativnim uticajima na životnu sredinu.

Pesticidi

Pesticidi

 Za oblast Proizvodnja, pakovanje i prodaja pesticida  uvedeni i primenjeni sistemi upravljanja kvalitetom, zaštite životne sredine i zaštie zdravlja i bezbednosti na radu.Semena

Semena

Za oblast Dorada i prodaja semena uveden i primenjen sistem upravljanja kvalitetom. Proverom kvaliteta, potvrđeno je da su ispunjeni zahtevi prema standardu ISO 9001 : 2008

Voćarstvo i povrtarstvo

Voćarstvo i povrtarstvo

Delta Agrar na svojim poljoprivrednim imanjima proizvodi voće i povrće po savremenom standardu GLOBAL GAP.


Proizvodnja hrane

Proizvodnja hrane

Pogledajte sertifikate dobijene u oblasti prozvodnje hrane