Početak

Proizvodi

U oblasti distribucije Delta Agrar distribuira pesticide, semena, stočnu hranu, agromehanizaciju, mineralna đubriva, a sve u saradnji sa vodećim svetskim proizvođačima. Kompanija je organizovala i sopstvenu maloprodajnu mrežu poljoprivrednih apoteka a u planu je i otvaranje agrocentara.

 

Pesticidi

Pesticidi

Program pesticidi obuhvata uvoz gotovih pesticida i sirovina, formulaciju i plasman sredstava za zaštitu bilja.
Semena

Semena

Program semena se realizuje kroz proizvodnju i distribuciju semena raznih kultura.
Poljoprivredna mehanizacija

Poljoprivredna mehanizacija

Program poljoprivredne mehanizacije se realizuje kroz ekskluzivnu distribuciju poljoprivrednih mašina poznatih svetskih proizvođača.

Mineralna                                đubriva

Mineralna đubriva

Program mineralna đubriva se realizuje kroz uvoz komponenata i gotovih mineralnih đubriva i njihovu distribuciju na domaćem tržištu, formulaciju mešanih NPK đubriva i distribuciju mineralnih đubriva domaćih proizvođača.

Proizvodnja hrane

Proizvodnja hrane

Proizvodnja hrane obuhvata: proizvodnju mesa i mesnih prerađevina u fabrici Yuhor Jagodina, punjenje vode Gala u fabrici Mioni, proizvodnju testenina i brašna u fabrici Danubius Novi Sad i paking centar Floridabel u Zemunu.