KONTAKT
  • Helena DesančićMarketing i PR menadžer
    Detalji
    Tel: +381 (0)11 201 21 22 Pošaljite e-mail

Redovna sednica Skupštine akcionara “Interservis” AD Futog

22. maj 2017.

Redovna sednica Skupštine akcionara „Interservis“ AD Futog održaće se 26.06.2017. godine u poslovnim prostorijama Društva u Interservis Futog, Železnička 17, sa početkom u 11:00 časova. Poziv za redovnu sednicu Skupštine sa celokupnim materijalom možete preuzeti u nastavku:


Bilans uspeha za 2016. godinu 22.05.2016.


Glasački listić za redovnu sednicu Skupštine akcionara 26.06.2016. godine 22.05.2016.


Godišnji izveštaj o poslovanju Interservis ad za 2016. 22.05.2016.


Finansijski izveštaj za 2016 .godinu 22.05.2016.


Revizorski izveštaj za 2016 .godinu 22.05.2016.


• Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva sa predlozima odluka  22.05.2016.


Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara 26.06.2016. godine 22.05.2016.


Zapisnik br.146 sa vanredne sednice 22.05.2016.