Duett Ultra

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: epoksikonazol 187 g/l + tiofanat-metil 310 g/l

PRIMENA: Koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), pegavosti lista i klasa (Septoria spp.),smanjuje napad truleži klasa (Fusarium spp.), pepelnice ječma (Erysiphe graminis) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

Količina primene: 0,4-0,6 l/ha

Vreme promene: kod pšenice i ječma je u fazi intenzivnog porasta biljke (vlatanje) i u fazi klasanja. Optimalno vreme primene u usevu šećerne repe je pri pojavi prvih simptoma oboljenja (prve pege na lišću).

Zaštita pšenice i ječma: Duett Ultra sadrži dve aktivne materije: epoksikonazol (spada u grupu triazola) i tiofanat-metil (spada u grupu karbamata). Kombinacijom ove dve aktivne materije, koje se međusobno dobro dopunjuju i imaju skoro idealno sinergističko delovanje, smanjuje se mogućnost pojave rezistencije gljiva na fungicid. Duett Ultra karakteriše visoka efikasnost, dugo delovanje i takozvani „zeleni efekat“: kod pšenice i ječma gornji list (zastavičar) dugo ostaje zelen – nalivanje zrna se nastavlja do same žetve.

Zaštita šećerne repe: Sigurnu zaštitu Duett Ultra obezbeđuje svojim sistemičnim, protektivnim i kurativnim delovanjem. On je jedan od retkih fungicida u zaštiti od prouzrokovača sive pegavosti lista koji potpuno samostalno i visoko efikasno štiti šećernu repu. Karakteristično za Duett Ultra je dugo delovanje i tzv. „zeleni efekat“, čime je omogućeno da imamo zdravo lišće. Na ovaj način list je zaštićen, a mogućnost retrovegetacije smanjena na minimum što obezbeđuje dobru digestiju i bogat rod korena šećerne repe.

PREDNOSTI:
  • Samostalno obezbeđuje zaštitu od bolesti
  • Smanjena mogućnost rezistentnosti
  • Visoka efikasnost i dugo delovanje
  • „Zeleni efekat“ i asimilacija do žetve,odnosno vađenja
  • Sigurno povećanje prinosa

NAPOMENA: Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti).

KARENCA: 42 dana

PAKOVANJE: 1l, 10l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!