Elect 500

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: hlorotalonil 500 g/l

PRIMENA: Elect 500 se koristi kao kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem. Namenjen je suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti u velikom broju zasada i useva.

Koristi se u:

  • zasadima breskve, za suzbijanje kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) u količini primene 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m2). Tretiranje se vrši neposredno pred ili u fazi bubrenja pupoljka do pojave zelenog tkiva iz pupoljka, a pre sticanja uslova za zarazu.
  • usevima šećerne repe, za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) u količini 3 l/ha (30 ml na 100 m2).
  • usevima krompira, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) u količini od 3 l/ha (30 ml na 100 m2)


MEHANIZAM DELOVANJA:
Aktivna materija preparata Elect 500 spada u grupu kontaktnih fungicida sa nespecifičnim delovanjem, tako da nema opasnosti od pojave rezistentnosti usled učestale primene.

NAPOMENA:

  • Elect 500 se primenjuje pre ostvarenja uslova za zarazu uz dobru pokrivenost tretiranih biljaka
  • Pored efikasnog suzbijanja plamenjače Elect 500 ima dobro sporedno delovanje i na prouzrokovače crne pegavosti (Alternaria solani) i sive truleži (Botrytis cinerea) na povrću
  • U toku jedne godine Elect 500 se u usevima šećerne repe i krompira maksimalno primenjuje 2 puta, dok se u zasadu breskve može primeniti maksimalno 3 puta.


KARENCA
: 21 dan – šećerna repa, krompir; obezbeđeno vremenom primene - breskva.

PAKOVANJE: 1 l

Za preuzimanje bezbednosnog lista kliklite ovde.

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!