Eminent Star

FORMULACIJA: Suspo-emulzija (SE)

AKTIVNA MATERIJA: tetrakonazol 62,5 g/l + hlorotalonil 250 g/l

PRIMENA: Eminent star je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Primenjuje se u usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola) tretiranjem pri pojavi prvih pega na listovma (prvi simptomi) i uslova za širenje oboljenja ili preventivno u količini 1l/ha.
Utrošak vode 200-400 l/ha. Broj tretiranja na istoj površini u toku godine je tri puta.


NAPOMENA:
Ovaj preparat u sebu sadrži i kontaktni fungicid hlorotalonil, čime mu je pojačano protektivno delovanje, tako da u povoljnim uslovima za infekcije, naročito ako se radi o periodima sa obilnijim i čestim padavinama, daje sigurniju zaštitu.

KARENCA: 21 dan za šećernu repu.

PAKOVANJE: 1 l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!