Trgovina i distribucija

Linus

FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: ciprodinil 187,5 g/l + tebukonazol 125 g/l

PRIMENA: Linus je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Primenjuje se:
  • U zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) preventivno, pre ostvarenja uslova za infekciju, od faze precvetavanja (od faze 68 BBCH skale) do pred berbu, uz poštovanje karence, u količini 1,2-1,6 l/ha;
  • U zasadu maline za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) preventivno, neposredno pred i tokom cvetanja (faze 61-65 BBCH skale) u količini 1,2-2 l/ha;
  • U usevu paradajza za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u vreme cvetanja, neposredno posle cvetanja i u vreme formiranja plodova u količini 1,6-2 l/ha;
  • U zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) preventivno, tokom perioda primarnih zaraza (faze 10-78 BBCH skale), u količini 1-1,2 l/ha.

Utrošak vode 1000 l/ha vode u zasadima jabuke i vinove loze, 400-600 l/ha i zasadu maline i 600-800 l/ha u usevu paradajza.
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta u zasadu jabuke i dva puta u zasadu vinove loze i maline i usevu paradajza.

NAPOMENA:
Linus je specifičan preparat za suzbijanje oboljenja iz grupe prouzrokovača truleži plodova (monilije, siva trulež, bela trulež...). Međutim, zahvaljujući tebukonazolu vrlo dobro suzbija i prouzrokovače pepelnice. Takođe, obe aktivne materije vrlo dobro suzbijaju i čađavu krastavost jabuke.
U zasadima vinove loze i maline optimalan momenat primene je u precvetavanju, kao i tokom druge polovine formiranja plodova i početka zrenja plodova u cilju sprečavanja infekcija sive truleži, pepelnice i drugih patogena plodova.
U paradajzu u zatvorenom prostoru preporučljivo je da se primeni u vreme cvetanja druge cvetne grane, a na otvorenom polju u vreme formiranja plodova do pred zrenje, ako postoje uslovi za infekcije od sive truleži.
U jabuci najbolji momenat primene je u periodu cvetanja ili nakon cvetanja tokom primarnih infekcija čađave krastavosti jabuke. Primenjen tokom cvetanja osim protiv infekcija od čađave krastavosti pruža zaštitu i od prouzrokovača sušenja cvetova (monilije) kao i od pepelnice. Kurativno delovanje mu je do 48 sati. Uvek ga treba primenjivati u tank-miksu sa kontaktnim preparatima.

KARENCA: 7 dana paradajz, 21 dan vinova loza i malina, 28 dana jabuka.

PAKOVANJE: 200 ml, 1 l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!