Mystik Pro 500 EC

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: tebukonazol 200g/l +prohloraz 300g/l

PRIMENA: Mystic Pro 500 EC je sistemični fungicid koji se koristi u:

  • zasadu višnje u cilju suzbijanja prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova višnje (Monilia laxa) u količini primene od 0,8 l/ha
  • usevu pšenice u cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis) u količini primene od 0,5-0,75 l/ha i prouzrokovača fuzarioze klasa pšenice (Fusarium sp), u , količini primene od 1,25 l/ha

Utrošak vode: zasad višnje 1000 l/ha, usev pšenice 200-400 l/ha
Vrste uređaja sa kojima se pesticid primenjuje: leđna ili traktorska prskalica, atomizeri.
Maksimalan broj tretiranja: Mystic Pro 500EC se može primeniti 2 puta na istoj površini u toku jedne godine.
Tretiranje iz vazduhoplova: nije dozvoljeno
Mešanje sa drugim pesticidima: Ne sme se mešati sa preparatima jako kisele i jako alkalne reakcije.

NAPOMENA:

Negativno delovanje preparata:

  • Na biljke (fitotoksičnost): Preparat nije fitotoksičan za tretirane biljke ako se primenjuje prema uputstvu proizvođača.
  • Na vode (kontaminacija): Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotokova, jezera, izvorišta voda i bunara), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih.
  • Na vodene organizme (otrovnost): Veoma otrovan za vodene organizme.

Otrovnost: Štetan i nadražujući za čoveka i pčele a veoma otrovan za vodene organizme.

KARENCA: obezbeđena vremenom primene - višnja i pšenica.

PAKOVANJE: 1 l

Za preuzimanje bezbednosnog lista kliklite ovde.

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!