Opus® Team

FORMULACIJA: suspo-emulzija (SE)

AKTIVNA MATERIJA: 84 g/l epoksikonazol i 250 g/l fenpropimorf

PROIZVOD: Opus® Team je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

SPEKTAR DELOVANJA:

-Pšenica i ječam: pepelnica pšenice (Erysiphe graminis sp. tritici), pepelnica ječma (Erysiphe graminis sp. hordei), rđa (Puccinia spp.), siva pegavost lista i klasa pšenice (Septoria ssp.)
-Šećerna repa: siva pegavost lišća šećerne repe (Cercospora beticola)

KOLIČINA PRIMENE:

-Pšenica i ječam 1 l/ha

-Šećerna repa 0,7 l/ha.

VREME PRIMENE:

-Kod pšenice i ječma tretiranje vršiti tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista računajući zastavičar i klas.

-U usevu šećerne repe tretirati po pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi oboljenja) i uslova za dalje širenje oboljenja i preventivno.

KARENCA: za pšenicu i ječam je 42 dana za šećernu repu 35 dana

PAKOVANJE: 5 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!