Rias 300 EC

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju - EC

AKTIVNA MATERIJA: propikonazol (150 g/l) + difenokonazol (150 g/ kg)

NAČIN DELOVANJA: Rias 300 EC sadrži dve aktivne materije koje se medjusobno idealno dopunjuju obezbedjujući visoku efikasnost preparata. Rias 300 EC poseduje lokalno sistemično i jako translaminarno delovanje. Aktivna materija prodire u biljku kroz lišće i osigurava potpunu zaštitu oprskanog lišća iznutra. Najkasnije za dva časa lišće je dobro zaštićeno i kiša više nema uticaja na delovanje preparata. Karakteristike aktivne materije propikonazol su zadržavanje na površini lisne mase i isparljivost. Ovo obezbeđuje da preparat prodre u dubinu bujnog sklopa šećerne repe i suzbije bolesti gasnom fazom. Druga komponenta, difenokonazol, ima izraženo sistemično i kurativno delovanje i efikasno zaustavlja već ostvarene zaraze u žarištima iz kojih se pegavost šećerne repe širi u usevu.

PRIMENA: Rias 300 EC je fungicid za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe i pegavosti lista i plevica pšenice.
Rias 300 EC je sistemični folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se primenjuje u usevu:

  • Šećerne repe za suzbijanje pegavosti lista (Cercospora beticola), pri pojavi prvih pega i uslova za dalje širenje oboljenja ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe. Količina primene u šećernoj repi je 0,3 l/ha, uz utrošak 200-400 l/ha vode;
  • Pšenice, za suzbijanje pepelnice, sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici, S. nodorum), tretiranjem u fazama od sredine klasanja (polovina cvetova razvijena), pa do kraja cvetanja (faze 55-69 BBCH skale) ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe. Količina primene je 0,5 l/ha, uz utrošak 200-400 l/ha vode.

PREPORUKA ZA PRIMENU: Rias 300 EC se na istoj površini može primeniti najviše dva puta godišnje, uključujući i alternativnu primenu drugih fungicida iz grupe triazola. U cilju smanjenja pojave opasnosti od rezistencije patogenih gljiva ovaj preparat ne primenjivati alternativno sa preparatima iz grupe triazola, kao ni sa jedinjenjima istog mehanizma delovanja (inhibitori ergosterola).

KARENCA: 14 dana ako se lišće i glava šećerne repe ne koriste za ishranu stoke, 21 dan koren šećerne repe, lišće i glava ako se koriste za ishranu stoke, 35 dana za pšenicu.

PAKOVANJE: 1 l


PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!