Salomea 75 WG

FORMULACIJA: Vododisperzibilne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA: fosetil-aluminijum 500 g/kg + folpet 250 g/kg

PRIMENA: Salomea 75 WG je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi u:

  • zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,3-0,4% odnosno 300-400 g u 100 l vode, tretiranjem pre sticanja uslova za ostvarenje zaraze a najkasnije po pojavi prvih simptoma zaraze.

MEHANIZAM DELOVANJA: Salomea 75 WG ima dve aktivne materije fosetil-aluminijum i folpet.
  • fosetil-aluminijum – sistemik, brzo se usvaja i kreće se kroz celu biljku pri čemu su svi delovi biljke dobro zaštićeni. Pored direktnog delovanja na prouzrokovača plamenjače on istovremeno i podstiče prirodni odbrambeni mehanizam biljke. Za potpuno uspostavljanje prirodnog odbrambenog mehanizma potrebna su 2-3 uzastopna tretiranja.
  • folpet – kontaktni, ima nespecifično preventivno delovanje.

NAPOMENE:
  • Primenjen u proleće u fazi pucanja pupoljaka kada se pojavljuju zeleni listići lastara (faze 07-09) u koncentaciji 0,3%, odnosno 300 g u 100 l vode suzbija i prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola).
  • Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, dimetoat), bordovskom čorbom i đubrivima za folijarnu ishranu.
  • Može se mešati sa preparatom Mystic 250 EC, za suzbijanje pepelnice i sa preparatima na bazi aktivne materije pirimetanil za suzbijanje sive truleži.
  • U toku godine na istoj površini može se primeniti najviše tri puta uz interval od 7-10 dana u uslovima povoljnim za razvoj bolesti, odnosno 10-14 dana u uslovima nepovoljnim za razvoj bolesti.

KARENCA: 35 dana - stone sorte grožđa; 42 dana - vinske sorte grožđa.

PAKOVANJE: 200 g, 1 kg

Za preuzimanje bezbednosnog lista kliklite ovde.

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!