Ventor

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: difenokonazol 250 g/l

PRIMENA: Ventor je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi u:
  • zasadima jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) počev od faze roze pupoljka dok plodovi ne dostignu veličinu 10 mm. Primenjuje se preventivno (pre ostvarenja uslova za zarazu) u koncentraciji 0,013%, odnosno 13 ml u 100 l vode. Može se primeniti i kurativno (do tri dana po ostvarenju uslova za zarazu) u koncentraciji 0,02%, odnosno 20 ml u 100 l vode.
  • usevu krompira za suzbijanje pegavosti krompira (Alternaria solani) u količini 0,5 l/ ha (5 ml na 100 m2), tretiranjem u vremenu pojave prvih simptoma i kasnije u toku vegetacije po potrebi.

Preparat se primenjuje uz utrošak 1000 l tečnosti po hektaru u zasadima jabuke i 300-400 l/ha (3-4 l na 100 m2) u usevu krompira.

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija difenokonazol preparata Ventor spada u grupu triazola. Deluje kao inhibitor sinteze ergosterola.

NAPOMENA:
  • Preparat je najbolje primeniti preventivno, time se postiže bolja i sigurnija zaštita.
  • U toku godine na istoj površini može se primeniti najviše tri puta.

KARENCA: 28 dana - jabuka, 14 dana - krompir.

PAKOVANJE: 100 ml, 250 ml, 1 l

Za preuzimanje bezbednosnog lista kliklite ovde.

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!