Dual Gold 960EC

FORMULACIJA: koncentrovana emulzija (EC)

AKTIVNA MATERIJA: S-metolahlor 960 g/l

PRIMENA: Dual Gold 960 ECR je selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, i nekih širokolisnih korova primenom posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka u usevu:

 • kukuruza, soje i šećerne repe u količini od 1,4 l/ha, odnosno 14 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3-5% humusa) i u količini od 1,5 l/ha, tj. 15 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa);
 • suncokreta, u količini od 1 l/ha, odnosno 10 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3- 5% humusa) i u količini od 1,2 l/ha, tj. 12 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa);
 • sirka, za proizvodnju za zrno ili sirka metlaša, čije je seme prethodno tretirano preparatom ConcepR III 960 EC. Preparat Dual Gold 960 ECR se primenjuje u količini 1,5 l/ha. Preparat se u svim navedenim usevima primenjuje uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA :
Dual Gold 960 ECR suzbija jednogodišnje travne korove:
 • Sorghum halepense (divlji sirak iz semena )
 • Echinochloa crus-galli (veliki muhar)
 • Setaria spp (muhari)
 • Digitaria sanguinalis (svračica)
 • Bromus mollis(klasača)

MEHANIZAM DELOVANJA : Dual Gold 960 ECR sadrži s-metolahlor koji suzbija širok spektar jednogodišnjih travnih korova. S-metolahlor se usvaja hipokotilom i manjim delom korenom korovske biljke koja niče i u biljci korova je slabo pokretan. Deluje na korove kao inhibitor rasta naročito kao inhibitor izduživanja hipokotila, i zbog toga mora biti primenjen pre nicanja travnih korova ili najkasnije do formiranja dva prava lista.
Korovi koji usvoje preparat iz zemljišta uginjavaju pre nicanja ili neposredno nakon pojavljivanja na površini zemljišta. Kao i svi zemljišni herbicidi, i Dual Gold 960 ECR za dobro delovanje zahteva manju količinu vlage u zemljištu. Ukoliko dođe do pojave dugotrajne suše nakon aplikacije, a korovi počnu sa klijanjem i nicanjem, preporučuje se plitka inkorporacija preparata na 1-2 cm dubine.

NAPOMENA :
 • Dual Gold 960 ECR se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine.
 • Fitotoksičan je za gajene useve ukoliko se primenjuje na slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa) i kiselim zemljištima sa vrednošću pH < 5,5.
 • Radi proširenja spektra delovanja na jednogodišnje širokolisne korove Dual Gold 960 ECR se može mešati sa nekim herbicidom za primenu posle setve, a pre nicanja useva; u usevu suncokreta sa preparatima na bazi linurona, terbutilazina i flurohloridona, u usevu soje sa preparatima na bazi linurona i metribuzina, u usevu kukuruza sa preparatima na bazi mezotriona i terbutilazina.
 • Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

KARENCA: 70 dana za silažni kukuruz, a za sirak, suncokret, soju i merkatilni kukuruz obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 250 ml i 1 l

Za preuzimanje bezbednosnog lista kliklite ovde.

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!