Lentemul D

FORMULACIJA: emulzija ulje u vodi - EW

AKTIVNA MATERIJA: 678 g/l 2,4-D 2-etilheksil estar

PRIMENA: Lentemul D je selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima: pšenice bez poduseva, tretiranjem od sredine bokorenja do formiranja drugog kolenca, a kada su korovi u fazi kotiledona do razvijenih 6 listova, u količini 0,75-1 l/ha; merkantilnog i silažnog kukuruza bez poduseva, tretiranjem kada kukuruz ima razvijena 3-5 listova, a kada su korovi u fazi kotiledona do razvijenih 6 listova, u količini 0,75-1 l/ha;

Lentemul D efikasno uništava sve problematične širokolisne korove kao što su:

Jednogodišnji širokolisni korovi:

 • Amaranthus retroflexus (štir obični)
 • Atriplex patula (loboda obična)
 • Bilderdykia convolvulus (vijušac njivski)
 • Capsella bursa-pastoris (tarčužak)
 • Chenopodium album (pepeljuga obična)
 • Chenopodium hybridum (pepeljuga srcolisna)
 • Fumaria officinalis (dimnjača obična)
 • Helianthus annus (suncokret samonikli)
 • Hibiscus trionum (lubeničarka njivska)
 • Lamium purpureum (kopriva crvena)
 • Polygonum spp. (dvornici)
 • Sinapis arvensis (gorušica poljska)
 • Solanum nigrum (pomoćnica obična)
 • Thlaspi arvense (stisnuša kravlja)
 • Veronica spp. (čestoslavice)

 • Višegodišnji širokolisni korovi:
 • Cirsium arvense (palamida)
 • Mentha arvensis (nana poljska)
 • Mentha longifolia (nana divlja)
 • Plantago major (bokvica velika)
 • Sambucus ebulus (aptovina)
 • Sonchus arvensis (gorčika poljska)
 • Taraxacum officinalis (maslačak)
 • Viola tricolor (ljubičica trobojna)

MEHANIZAM DELOVANJA: Lentemul D je selektivni hormonalni herbicid koji se usvaja prvenstveno preko lista a manje preko korena. Kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se prvenstveno u meristemskim delovima izdanka i korena. Inibira rast biljaka.

NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve. Ne sme se primenjivatiu usevu ovsa, jer može dovesti do smanjenja prinosa. Tretiranje vršiti po suvom, tihom i umereno toplom vremenu, pri dnevnim temperaturama između 5 - 25°C, kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva.Uljana formulacija Lentemul-a D omogućava kvalitetnu primenu preparata i izuzetno brzo delovanje na korovske biljke bez obzira na vremenske prilike nakon primene. Usvaja se od strane biljaka 1 sat nakon primene.

KARENCA: Obezbeđena je vremenom primene preparata.

PAKOVANJE: 500 ml, 1 l, 5 l

Za preuzimanje bezbednosnog lista kliklite ovde.

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!