Trgovina i distribucija

Mistral

FORMULACIJA: vododisperzibilne granule WG

AKTIVNA MATERIJA: metribuzin 700 g/kg

PRIMENA: Mistral je selektivni sistemični herbicid. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova:

 • Na površinama za proizvodnju krompira,tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja useva, u količini: 0,75 kg/ha na humoznim zemljištima (1,5-3 % humusa), 1,5 kg/ha na jako humoznim zemljištima (> 3 % humusa)
 • U usevu krompira, tretiranjem posle nicanja useva,kada krompir ima 5-8 razvijenih listova (faze 15(105)-18(108) BBCH skale), u količini: 0,5 kg/ha na humoznim zemljištima (1,5-3 % humusa) 0,75 kg/ha na jako humoznim zemljištima ( > 3 % humusa)
 • U usevu soje,tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva,u količini: 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5 % humusa 1 kg/ha na zemljištima sa > 5% humusa
 • U usevu lucerke,tretiranjem u fazi zimskog mirovanja u količini: 0,5 kg/ha na zemljištima sa 1-3 % humusa 1 kg/ha na zemljištima sa >3 % humus
 • U usevu paradajza (samo koji se rasađuje), tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja u količini: 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5 % humusa, 0,75 kg/ha na zemljištima sa > 5 % humusa.

UTROŠAK VODE: 200-400 l /ha

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom

SPEKTAR DELOVANJA:
 • teofrastova lipica (Abutilon theophrasti),
 • štirevi (Amaranthus spp.),
 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia),
 • loboda obična (Atriplex patula),
 • tarčužak obični (Capsella bursa pastoris),
 • pepeljuge (Chenopodium sp.),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • lubeničarska njivska (Hibiscus trionum),
 • divlja salata ( Lactuca serriola),
 • crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum),
 • dvornici (Polygonum sp.) ,
 • rotkva divlja (Raphanus raphanistrum) ,
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),
 • mišjakinja obična (Stellaria media),
 • persijska čestoslavica (Veronica persica)


NAPOMENA :
 • Mistral ispoljava delovanje i preko zemljišta i preko lista. Ne ograničava plodored,ali ako će se nakon krompira saditi kupusnjače ne treba primeniti Mistral u krompiru. U krompiru je najbolja praksa da se primenjuje dvokratno. Prvi tretman uraditi kada je niklo oko 70 % biljaka sa dozama 0,35-0,5 kg/ha i tretman treba ponoviti nakon dve nedelje sa dozama 0,5-0,75 kg/ha. Ukupna doza ne treba da pređe 1 kg/ha na lakim zemljištima,odnosno 1,2 kg/ha na teškim zemljištima.
 • U soji na jako zakorovljenim parcelama Mistral primenjen pre nicanja u dozi od 0,5 kg/ha omogućava da soja raste neometano od strane korova do prve troliske,kada mogu da se primene drugi herbicidi.
 • U lucerki tretman pred kraj zimskog mirovanja (u vreme buđenja lucerke) se može smatrati osnovnim tretmanom u etabliranoj lucerki (od druge godine). Ovaj tretman ne treba raditi u prvoj godini vegetacije. Doza primene je 0,5-0,75 kg/ha. Naročito je pogodan ako su dominantni korovi mišjakinja i tarčužak.
 • U paradajzu iz direktne setve može se takođe primeniti,najranije u fazi 2-3 prava lista. Doze ne smeju biti veće od 0,25 kg/ha.

KARENCA: 42 dana za krompir i paradajz, obezbeđena vremenom primene za soju i lucerku.

PAKOVANJE: 100g, 500g, 1 kg

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!