Panida 330 EC

FORMULACIJA: koncentrata za emulziju (EC), tamno žute boje

AKTIVNA MATERIJA: pendimetalin 330 ± 16,5 g/l

PRIMENA: PANIDA 330 EC je selektivan herbicid koji se primenjuje za subijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu krompira u količini od 4-6 l/ha tretiranjem posle sadnje, a pre nicanja useva i korova ili najkasnije kada su korovi u fazi klijanja i nicanja.

Kada se PANIDA 330 EC primeni u količini 4 L/ha:

  • Dobro suzbija: Setaria viridis (muhar zeleni)
  • Zadovoljavajuće suzbija: Echinochloa crus-galli (proso korovsko), Amaranthus retroflexus (štir obični), Chenopodium album- (pepeljuga obična), brste iz roda Polygonum, Portulaca olerace (tušt obični), Sinapis arvensis (gorušica poljska)
  • Slabo suzbija: Datura stramonium (tatula obična), Cirsium arvense (palamida obična), Solanum nigrum (pomoćnica obična), Convolvulus arvensis (poponac obični), Xanthium strumarium (boca obična).

Kada se PANIDA 330 EC primeni u količini 6 L/ha:

  • Dobro suzbija: Setaria viridis (muhar zeleni), Echinochloa crus-galli (proso korovsko), Portulaca oleracea (tušt obični), Sinapis arvensis (gorušica poljska).
  • Zadovoljavajuće suzbija: Amaranthus retroflexus (štir obični), Chenopodium album (pepeljuga obična), Polygonum aviculare (dvornik), Polygonum persicaria (ptičji dvornik), Cirsium arvense (palamida).
  • Slabo suzbija: Datura stramonium (tatula obična), Solanum nigrum (pomoćnica obična), Convolvulus arvensis (poponac obični), Xanthium strumarium (boca obična).

Utrošak vode: 200 – 400 l / ha

NAPOMENE: Preparat PANIDA 330 EC se ne sme primenjivati na slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa); na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, za proizvodnju ranih sorti paprike, za proizvodnju korenastog povrća; u staklenicima i plastenicima.U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz, a posle 3 meseca od primene i drugi usevi u kojima se primenjuje (krompir, soja, suncokret, pšenica, duvan, paradajz, paprika, kupus, luk...)

Vrste uređaja sa kojima se pesticid primenjuje: leđne ili traktorske prskalice
Maksimalan broj tretiranja:PANIDA 330 EC se može primeniti jednom na istoj površini u toku jedne godine.
Tretiranje iz vazduhoplova: Nije dozvoljeno.
Mešanje sa drugim pesticidima: U cilju proširenja spektra delovanja PANIDA 330 EC se može mešati sa herbicidima na bazi: prometrina, linurona i fluohloridona.
Maksimalno dozvoljena količina ostataka (MDK): (pendimetalin) 0.05 mg/kg – krompir
Razgradnja pesticida u zemljištu i vodi: Poluvreme raspada u zemljištu za (pendimetalin) je DT50 = 3-4 meseca.

KARENCA: 63 dana krompir

PAKOVANJE: 0,2 l, 1 l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!