Protivel 75 WG

PROIZVOĐAČ: Agro-Care China

FORMULACIJA: vododisperzibilne granule

AKTIVNA MATERIJA: nikosulfuron 750g/kg

PRIMENA: Selektivni translokacioni herbicid u obliku vododisperzibilnih granula za suzbijanje travnih korova u u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza.

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji travni korovi:

 • Abutilon theophrasti (lipica teofrastova)
 • Amaranthus retroflexus (štir obični)
 • Amaranthus blitoides (štir bljutavi)
 • Ambrosia artemisifolia (ambrozija)
 • Atriplex patula (loboda obična)
 • Bilderdykia convolvulus (njivski vijušac)
 • Chenopodium hybridum (srcolisna pepeljuga)
 • Chenopodium album (obična pepeljuga)
 • Datura stramonium (obična tatula)
 • Polygonum spp. (dvornici)
 • Hibiscus trionum (lubeničarka njivska)
 • Sinapis arvensis (gorušica poljska)
 • Solanum nigrum (pomoćnica)
 • Stachys annua (jednogodišnji čistac)
 • Xanthium strumarium (boca obična)
 • Vicia sativa (obična grahorica)

Jednogodišnji širokolisni korovi:
 • Sorghum halepense (sirak divlji iz rizoma)

Višegodišnji širokolisni korovi:
 • Cirsium arvense (palamida njivska)
 • Convolvulus arvensis (poponac njivski)


NAPOMENA:

 • jednokratnom primenom, kada usev ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH skale), u količini:

- 40 g/ha (0,4 g na 100 m²) za suzbijanje jednogodišnjih korova, kada su korovi u fazi 2-6 listova

- 50 g/ha (0,5 g na 100 m²) za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, a divlji sirak iz rizoma visine 15-20cm

 • dvokratnom primenom:

- Prvo tretiranje u kol. 25 g/ha (0,25 g na 100 m²), kada su jednogodišnji travni i širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao;

- Drugo tretiranje u kol. 25 g/ha (0,25 g na 100 m²),kada je divlji sirak visine 15-20 cm, a ostali korovi se regenerisali.


Moguće mešanje sa drugim preparatima na bazi dikambe (u obliku DMA–soli), dikambe (u obliku Na-soli) + diflufenzopir; rimsulfurona; klopiralid + flumetsulam + rimsulfuron uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100m2). Na tretiranim površinama ne sme se gaijti: šećerna repa 18 meseci , ako je PH zemljišta >6,5; soja i pasulj 10 meseci, a lucerka 12 meseci ako je PH zemljišta >7,5.


KARENCA: Obezbeđena vremenom primene (OVP).

PAKOVANJE: 20 g, 50 g

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!