Pulsar 40

FORMULACIJA: koncentrat za rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJA: imazamoks 40 g/l

PRIMENA: Pulsar 40 je sistemični herbicid koji se primenjuje u usevima soje, graška, pasulja i u hibridima suncokreta – *Clearfield sistem proizvodnje, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u količini od 1-1,2 lit/ha. U usevu soje se primenjuje u fazi 1-3 troliske, a u usevu *Clearfield suncokreta u fazi 1-3 para listova. Uspešno suzbija volovod (Orobanche cumana).

SPEKTAR DELOVANJA:

 • Abuthilon theophrasti (teofrastova lipica)
 • Ambrosia artemisifolia (ambrozija)
 • Amaranthus retroflexus, Amaranthus blitoides (štirevi)
 • Capsela bursa-pastoris (hoću-neću)
 • Chenopodium hybridum (pepeljuga hibridna)
 • Chenopodium album (pepeljuga obična)
 • Datura stramonium (tatula)
 • Delphinum consolida (različak)
 • Papaver rhoeas (bulka )
 • Polygonum spp( divlja paprika)
 • Sinapis arvensis ( gorušica)
 • Solanum nigrum (pomoćnica obična)
 • Xanthium strumarium (čičak)
 • Echinochloa crus-galli (veliki muhar),
 • Setaria spp. (muhar)
 • Sorghum halepense (sirak iz semena)


NAPOMENA:

 • Najbolji rezultati su u ranijim fazama porasta korova 1-4 lista, sa količinom preparata 1,2 l/ha odnosno 0,7 litara po katastarskom jutru.
 • Da bi duže delovao količina preparata može se deliti u dva navrata, tj 0,6+0,6 l/ha.
 • Suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: palamide (Cirsium arvense) i poponca (Convolvolus spp) vršiti višim dozama: 1,2 l/ha, a u grašku i pasulju uz prethodnu proveru selektivnosti pri gajenju novih nepoznatih sorti.
 • U nepovoljnim vremenskim uslovima (hladno i kišno vreme) može doći do kratkotrajne pojave bledila (nijansa ka žutoj boji) kod svih navedenih kultura, koje traje 3-10 dana i nema nikakav uticaj na razvoj i prinos gajene biljke.
 • PulsarR 40 suzbija iznikle širokolisne i travne korove i preko zemljišta u fazi klijanja. PulsarR 40 se primenjuje nakon nicanja gajene kulture. Korovi lako usvajaju PulsarR 40 preko korena i lista. Transportuju ga kroz biljku i uništava im se vršni deo.
 • Nakon gajenja kultura tretiranih sa PulsarR 40 mogu se gajiti:
  posle 4 meseca: pšenica, ječam, raž, suncokret i duvan
  posle 9 meseci: kukuruz i krompir
  posle 12 meseci: uljana repica i šećerna repa
 • Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

KARENCA: 35 dana

PAKOVANJE: 1 l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!