Saracen max

FORMULACIJA: Vododisperzibilne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA: tribenuron metil 600g/kg + florasulam 200g/ kg

PRIMENA:

-Saracen Max je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova.
-Koristi se u usevu pšenice, tretiranjem kada je pšenica u fazi od drugog lista do pojave lista zastavičara (faze 12-39 BBCH skale), a korovi u fazi razvijena 2-4 lista u količini primene od 25g/ha (0,25 g na 100 m2).

SPEKTAR DELOVANJA:

Bylderdyckia convolvulus (vijušac njivski)
Capsella bursa-pastoris (trčužak obični)
Chenopodium album (pepeljuga obična)
Galium aparine (divlji broć) • Galium molugo (broćika obična)
Lamium purpureum (mrtva kopriva crvena)
Papaver rhoeas (bulka obična)
Sinapis arvensis (gorušica poljska)
Stellaria media (mišjakinja obična)
Senecio vernalis (kostriš obični)
Convolvulus arvensis (čestoslavica persijska)
Veronica hederifolia (poponac)
Matricaria indora (bezmirisna kamilica)

MEHANIZAM DELOVANJA:


Tribenuron metil se apsorbuje preko lišća, inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetazu (ALS). Florasulam se apsorbuje preko korena , inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetazu (ALS).

NAPOMENA:


-Utrošak vode 200-400 l/ha (2-4l na 100 m2)
-Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine
-Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
-Ukoliko dođe do presejavanja parcele ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama, 30 dana nakon primene preparata, mogu se ponovo sejati strna žita, kukuruz i suncokret tolerantan na tribenuron metil

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene - pšenice.

PAKOVANJE: 25 g, 100 g

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!