Sekator OD

FORMULACIJA: Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJA: jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l amidosulfuron 100 g/l preparat sadrži i protektant mefenpir-dietil 250 g/l

PRIMENA: Sekator OD se primenjuje u usevu pšenice i ječma u količini od 0,15 l/ha od faze 3 lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH-skale), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova).

SPEKTAR DELOVANjA:

Jednogodišnji i dvogodišnji širokolisni korovi:

 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
 • vidovčica crvena (Anagalis arvensis),
 • prstenak poljski (Anthemis arvensis),
 • vijušac njivski (Bylderdyckia convolvulus),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
 • žavornjak obični (Delphinium consolida),
 • broćika lepuša (Galium aparine),
 • mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule),
 • mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum),
 • kamilica prava (Matricaria chamomilla),
 • kamilica bezmirisna (Matricaria indora),
 • bulka obična (Papaver rhoeas),
 • ljutić njivski (Ranunculus arvensis),
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),
 • čistac jednogodišnji (Stachys annua),
 • mišjakinja obična (Stellaria media),
 • čestoslavica persijska (Veronica persica),
 • čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia)

Višegodišnji širokolisni korovi:

 • palamida njivska (Cirsium arvense)

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivne materije preparata Sekator OD, amidosulfuron i jodosulfuron korovi usvajaju listom. Unutar biljke šire se floemom i ksilemom, a njihovim delovanjem dolazi do razgradnje hlorofila, što za posledicu ima sušenje i propadanje korova.
Rast korova prestaje vrlo brzo, a do potpunog propadanja dolazi u roku od četiri do šest nedelja. Mefenpir-dietil deluje kao protektant koji podstiče razgradnju herbicida u strnim žitima, te obezbeđuje punu selektivnost prema gajenim usevima.

NAPOMENE:

 • Tretirati predveče ili rano tokom dana, po mirnom vremenu, na temperaturama nižim od 25 °C, i kada se usev nalazi u dobroj kondiciji.
 • Ukoliko dođe do propadanja useva, na tretiranim površinama može se sejati:
  jara pšenica i jari ječam ponovo posle 15 dana;
  kukuruz uz oranje, posle 30 dana;
 • Utrošak vode je od 200-400 l/ha.
 • Maksimalan broj tretiranja je jednom, na istoj površini u toku godine.
 • Može se mešati sa insekticidima i fungicidima za primenu u usevu pšenice i ječma.
 • Pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.
 • Sekator se može mešati sa azotnim đubrivima, mineralnim uljima i regulatorima rasta.

KARENCA: obezbeđena vremenom primene u usevu pšenice i ječma.

PAKOVANJE: 150 ml i 1l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!