Trifari WG-50

FORMULACIJA: Vododisperzibilna granula (WG)

AKTIVNA MATERIJA: triflusulfuron-metil 500g/kg

PRIMENA:

TRIFARI WG -50 se koristi u:


-Usevu šećerne repe dvokratno u cilju suzbijanja širokolisnih korova.
-Primenjuje se ili sam preparat u količini 40g/ha + 40g/ha ili u kombinaciji sa drugim preparatima u količini 30g/ha + 30g/ha, uvek uz dodatak 0,05% okvašivača TREND -90 i to:

a) prvo tretiranje kada je šećerna repa iznikla 70-90%

b) drugo tretiranje 8-14 dana kasnije, odnosno kada je šećerna repa u fazi 2-4 lista, a korovi su u fazi od kotiledona do 2-4 lista

SPEKTAR DELOVANJA:

Trifari je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova kao što su:

Abutilon theophrasti (teofrastova lipica)
Amaranthus blitoides (štir bljutavi)
Polygonum lapathifolium (dvornik veliki )
Polygonum persicaria (dvornik obični )
Sinapis arvensis (gorušica poljska)
Solanum nigrum (pomoćnica obična)

U kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata, metamitrona i njihovih mešavina suzbija sledeće korove kao što su:

Abutilon theophrasti (teofrastova lipica)
Amaranthus blitoides (štir bljutavi)
Amaranthus retroflexus (štir obični)
Daucus carota (mrkva divlja)
Polygonum lapathifolium (dvornik veliki)
Polygonum persicaria (dvornik obični)
Sinapis arvensis (gorušica poljska)
Solanum nigrum (pomoćnica obična)
Chenopodium album (pepeljuga obična)
Chenopodium hybridum (pepljuga srcolisna)
Datura stramonium (tatula obična)

NAPOMENA:

-Utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta (dvokratno) u toku godine. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
-U slučaju propadanja useva, može se sejati samo šećerna repa. Optimalna temperatura za tretiranje je 18C, a tretiranje treba vršiti na temperaturama 7-25 °C. Ne mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije

KARENCA: obezbeđeno vremenom primene (OVP) u usevu šećerne repe

PAKOVANJE: 60 g

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!