Megathrin 2,5 EC

FORMULACIJA:
Tečni koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: lambda cihalotrin 25 g/l

PRIMENA: Megathrin 2,5 EC se primenjuje kao nesistemični insekticid sa kontaktnim i utrobnim delovanjem u:
  • zasadima jabuke u cilju suzbijanja jabukinog smotavca (Cydia pomonella) na jabuci, u koncentraciji 0,02% uz utrošak vode 1000 l/ha, tretiranjem posle maksimalnog leta leptira ili početkom piljenja gusenica, a drugo po potrebi oko 14 dana posle prvog tretmana.

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija lambda cihalotrin spada u najefikasnije insekticide iz grupe piretroida, i ima prvenstveno kontaktno delovanje. Ova aktivna materija nema sistemično delovanje i nije isparljiva (ne deluje parama).

NAPOMENE: Megathrin 2,5 EC se ne sme mešati sa bordovskom čorbom i alkalnim preparatima. Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno.

KARENCA: 14 dana - jabuka.

PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 1 l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!