Mospilan 20 SG

FORMULACIJA:
Vodorastvorljive granule (SG)

AKTIVNA MATERIJA:acetamiprid 200 g/kg

PRIMENA: Izrazito sistemični insekticid širokog spektra dejstva sa kontaktnim i utrobnim delovanjem koji se primenjuje za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu.

Mospilan 20 SG se kod nas primenjuje za suzbijanje sledećih štetočina:

U zasadu jabuke za suzbijanje:

  • jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,025% (2,5g u 10 l vode) na početku piljenja prvih gusenica;
  • za suzbijanje minera (Lyonetiidaea) u koncentraciji 0,0125-0,025% (1,25-2,5g u 10 l vode) u vreme leta leptira i formiranja prvih mina;
  • lisnih vaši (Aphis spp.) u zasadu jabuke u koncentraciji 0,02-0,025% (2-2,5g u 10 l vode) na početku formiranja prvih kolonija;


U usevu krompira za suzbijanje:

  • krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,2-0,25 kg/ha (2,0-2,5 g na 100 m²), tretiranjem pri pojavi prvih larvi četvrtog stupnja;


U usevu paradajza za suzbijanje:

  • bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum), tretiranjem u vreme pojave larvi, u količini 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m²);


MEHANIZAM DELOVANJA
: Mospilan 20 SG je insekticid iz hemijske grupe neonikotinoida. Aktivna materija ovog insekticida acetamiprid deluje kao antagonist acetiholinskih receptora u CNS-u insekata, odnosno sprečava njihovu funkciju. Ovakvo delovanje ima za posledicu ne prenošenje nervnih impulsa što dovodi do gubitka orijentacije kod insekata, njihovog prestanka sa ishranom i do uginjavanja.


NAPOMENE
:

  • Mospilan 20 SG se na istoj površini može primeniti jednom u sezoni.
  • Na primenu ovog insekticida ne utiče visoka temperatura vazduha.
  • Preparat se može mešati sa drugim insekticidima i fungicidima osim onih alkalne reakcije kao što je bordovska čorba.
  • Mospilan 20 SG ima izuzetno inicijalno i rezidualno delovanje.
  • Otrovan za ptice i pčele.

KARENCA: 14 dana - krompir i paradajz; 28 dana - jabuka.

PAKOVANJE: 2,5 g, 1 kg

Za preuzimanje bezbednosnog lista kliklite ovde.

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!