Mospilan 20 SG

FORMULACIJA: Vodorastvorljive granule (SG)
AKTIVNA MATERIJA: 200 g/kg acetamiprida

PRIMENA: Izrazito sistemični insekticid širokog spektra dejstva sa kontaktnim i utrobnim delovanjem koji se primenjuje za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu.Mospilan 20 SG se kod nas primenjuje za suzbijanje sledećih štetočina:

 • U zasadu jabuke za suzbijanje:
  Jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,0125-0,025% (1,25-2,5g u 10 l vode);
  I, II i III generacije minera tačkastih, mramornih mina (Lithocolletis blancardella) u koncentraciji 0,0125-0,025% (1,25-2,5g u 10 l vode);
  Jabukine zelene vaši (Aphis pomi) i biljne vaši (Dysaphis plantaginea) u zasadu jabuke u koncentraciji 0,02-0,025% (2-2,5g u 10 l vode);
 • U usevu krompira za suzbijanje:
  Krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m²);
 • U usevu paradajza za suzbijanje:
  Bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum), tretiranjem larvi, u količini 0,125-0,25 kg/ha (1,25-2,5 g na 100 m²);

Mospilan 20 SG se primenjuje uz utrošak vode od 1000 l/ha u voćarstvu, 400-600 l/ha u povrtarstvu.

MEHANIZAM DELOVANJA :Mospilan 20 SG je insekticid iz hemijske grupe neonikotinoida. Aktivna materija ovog insekticida acetamiprid deluje kao antagonist acetiholinskih receptora u CNS-u insekata, odnosno sprečava njihovu funkciju. Ovakvo delovanje ima za posledicu ne prenošenje nervnih impulsa što dovodi do gubitka orijentacije kod insekata, njihovog prestanka sa ishranom i do uginjavanja.

NAPOMENE:

 • Mospilan 20 SG se na istoj površini može primeniti najviše jednom u sezoni.
 • Na primenu ovog insekticida ne utiče visoka temperatura vazduha.
 • Preparat se može mešati sa drugim insekticidima i fungicidima osim onih alkalne reakcije kao što je bordovska čorba.
 • Mospilan 20 SG ima izuzetno inicijalno i rezidualno delovanje.
 • Mospilan 20 SG je otrovan za pčele i ptice.

KARENCA:14 dana za krompir i paradajz a 28 dana za jabuku.

PAKOVANJE:2,5 g, 70 g, 1 kg, 30 kg

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!