Nuprid 200 SC

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: imidakloprid 200 g/l

PRIMENA: Nuprid 200 SC je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi u:

  • usevu krompira u cilju suzbijanja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,2–0,3 l/ha (2 -3 ml na 100m2), tretiranjem imaga i larvi prvog do trećeg stupnja.

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija preparata Nuprid 200 SC je imidakloprid iz grupe neonikotinoida i deluje tako što ometa prenos nadražaja u CNS-u štetnih insekata.

NAPOMENE:
  • U cilju sprečavanja pojave rezistentnosti krompirove zlatice na ovaj preparat, Nuprid 200 SC ne treba primenjivati u istoj sezoni sa ostalim preparatima iz grupe neonikotinoida (acetamiprid, tiametoksam, tiakloprid). Iste godine,na tretiranim površinama ne gajiti lisnato povrće zbog izrazite perzistentnosti imidakloprida u zemljištu.
  • Nuprid 200 SC je otrovan za pčele i ne sme se koristiti u vreme cvetanja useva i zasada.

KARENCA: 28 dana - krompir.

PAKOVANJE: 50 ml, 200 ml

Za preuzimanje bezbednosnog lista kliklite ovde.

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!