Primidex Forte

FORMULACIJA: Granule (GR)


AKTIVNA MATERIJA:
hlorpirifos 50g/kg+ imidakloprid 15 g/kg

PRIMENA: Primidex forte je granulisani zemljišni insekticid namenjen za suzbijanje svih vrsta zemljišnih štetočina (grčice, rovci, žičari, sovice pozemljuše…).Takođe, bitno smanjuje napad nadzemnih štetočina neposredno nakon nicanja useva (repina pipa, buvači , vaši, kukuruzna pipa…).

U krompiru, šećernoj repi, crnom luku i kupusu u količini 10-12 kg/ha , primenom u redove na dubinu setve /sadnje.

NAČIN DELOVANJA: Hlorpirifos deluje kontaktno, digestivno, i parama u zemljištu suzbija zemljišne štetočine. Imidakloprid deluje kontaktno i digestivno na mestu aplikacije u zemljištu i sistemično šireći se u nadzemne organe biljaka. Na taj način obezbeđuje suzbijanje grizajućih i sisajućih insekata na nadzemnim organima biljaka.

NAPOMENA: Treba znati da kod ekstremno jakog napada zemljišnih štetočina ni jedan zemljišni insekticid ne može da pruži potpunu zaštitu, pa u takvim slučajevima treba izbegavati gajenje osetljivih biljnih vrsta. Efekat preparata za suzbijanje štetočina nadzemnih organa je ograničen na umanjenje napada. Kod jakog napada moraju da se primene i dodatne mere zaštite.

DUŽINA DELOVANJA: preparata u zemljištu iznosi do 10 nedelja , što je uslovljeno pre svega količinom padavina nakon aplikacije. Insekticidno delovanje na nadzemnim delovima biljaka iznosi 4-8 nedelja, što najviše zavisi od biljne vrste u kojoj je primenjen (šećerna repa, crni luk do 8 nedelja, krompir 4 nedelje).

PAKOVANJE: 1 kg, 10 kg, 20 kg

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!