Pyrinex Super

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: hlorpirifos 400 g/l + bifentrin 20 g/l

PRIMENA: Pyrinex super je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim delovanjem.
Primenjuje se:

U zasadu jabuke
  • Za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) tretiranjem na početku piljenja gusenica I, II i III generacije u količini 1-1,25 l/ ha. Utrošak vode je 1000 l/ha, a broj tretiranja na istoj površini u toku godine jednom.
  • Za suzbijanje lisnih vaši jabuke (Aphis pomi) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija u količini 0,75-1 l/ha. Utrošak vode je 1000 l/ha, a broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom.

U usevu šećerne repe

  • Za suzbijanje larvi žičnjaka (Elateridae: Agriotes spp.) tretiranjem preko zemljišta istovremeno sa setvom, uz obaveznu inkorporaciju u količini 1,5-2 l/ha. Utrošak vode je 200-400 l/ha, a broj tretiranja na istoj površini u toku godine jednom.
  • Za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) tretiranjem na početku pojave imaga, u količini 1,5-2 l/ha, kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) u količini 1-1,25 l/ha tretiranjem po pojavi repine pipe. Utrošak vode je 200-400 l/ha, a broj tretiranja na istoj površini u toku godine je dva puta.

U usevu uljane repice

  • Za suzbijanje repičine pipe (Ceuthorrhynchus spp.) tretiranjem kada je brojnost pipa u proseku 1 imago/biljci ili u periodu do 8 dana od prvog ulova 10-20 imaga/lovnoj posudi u količini 0,5-0,75 l/ha. Utrošak vode je 200- 400 l/ha, a broj tretiranja na istoj površini u toku godine je dva puta.
  • Za suzbijanje buvača (Phyllotreta spp.) tretiranjem kada je uljana repica u fazi kotiledona ili prvog pravog lista, a kada se utvrdi da broj imaga/dužnom metru reda useva prelazi 0,5 jedinki u količini 0,4-0,5 l/ha. Utrošak vode je 200-400 l/ha a broj tretiranja na istoj površini u toku godine je dva puta.

NAPOMENA: U jabuci preparat dobro suzbija običnog paučinara i eriofidne grinje, a depresira i populaciju crvenog pauka, ali se mora primeniti u većim dozama. Ako se primenjuje kao zemljišni insekticid u šećernoj repi za suzbijanje zemljišnih štetočina (Noctuidae-sovice, Elateridae-žičari, Scarabeidae-grčice, rovci), registrovane doze podrazumevaju suzbijanje umerenog napada zemljišnih štetočina. Ako je jači napad možda registrovane doze neće biti dovoljno efikasne. Pre primene preparata za zaštitu bilja obavezno detaljno pročitati uputstvo za primenu. Avio tretiranje nije dozvoljeno.

KARENCA: hlorpirifos 400 g/l + bifentrin 20 g/l 28 dana jabuka, 42 dana šećerna repa i uljana repica.

PAKOVANJE: 200 ml, 1 l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!