Savate CS-5

Suspenzija kapsula (CS)

AKTIVNA MATERIJA: lambda –cihalotrin 50g/l

PRIMENA:


-Savate je nesistemicni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
-Može ispoljiti repelentno dejstvo.
-Koristi se u: usevu pšenice za suzbijanje žitne pijavice (Oulema melanopus) u vreme pojave mlađih larvi u količini od 0,2 l/ha (2 ml na 100 m2), tretiranjem folijarno, prskanjem ili orošavanjem

NAPOMENE:


-Utrošak vode 200-400 l/ha (2-4l na 100 m2)
-Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta u toku godine
-Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno
-Ne mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije

KARENCA: 35 dana – pšenica

PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 1 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!