Tors

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju – EC

AKTIVNA MATERIJA: bifentrin 100 g/l

PRIMENA: Tors je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, koji se koristi u usevu strnih žita, za suzbijanje: 
  • žitne pijavice (Lema melanopus), u količini 0,1-0,15 l/ha (1,0–1,5 ml na 100 m2), tretiranjem pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja.

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija preparata Tors je bifentrin iz grupe piretroida, deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.

NAPOMENE: 
  • U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti jednom za suzbijanje žitne pijavice; 
  • Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. 
  • Ne primenjivati u vreme cvetanja biljaka i u vreme letenja pčela.

KARENCA: 35 dana - strna žita.

PAKOVANJE: 100 ml, 1 l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!