Trgovina i distribucija

Multoleo

PRIMENA ĐUBRIVA:

-Multoleo se koristi za đubrenje uljarica (uljana repica, suncokret) i šećerne repe na različitim tipovima zemljišta.
-Pospešuje oplodnju, ima direktan uticaj na prinos.
-Biljka bolje iskorišćava đubriva i ima pozitivan uticaj na samu biljku.

KOLIČINA PRIMENE:

-Za uljanu repicu 2l/ha
-Za suncokret 2l/ha
-Za šećernu repu 3-4l/ha

VREME PRIMENE:

-Za uljanu repicu od početka produživanja stabla (stvaranje terminalnih pupoljaka) do pred cvetanje
-Za suncokret od 2-3 lista do veličine stabla od 50 cm (do pojave generativnih organa)
-Za šećernu repu od 4 pravog lista do prvog fungicidnog tretmana protiv Cercospora beticola

NAČIN PRIMENE: folijarni tretman

BROJ TRETMANA U TOKU GODINE: 1 tretman

NAČIN DELOVANJA:

Aktivacija novih načina u ishrani biljke (dokazan efekat na enzimsku aktivnost)
Aktivacija sinteze endogenih poliamina u generativnim delovima biljaka
Pospešuje efekat đubrenja
Smanjuje gubitak mahuna (bolji odnos između vegetativnog i generativnog rasta)

KORISTI ZA BILJKU:

Bolje stvaranje mahuna
Manje propadanje mahuna
Bolja ishrana biljke kod najvažnijih stadijuma

KORISTI ZA PROIZVOĐAČA:

Bolja iskorišćenost đubriva
Bolja oplodnja kod stresnijih uslova
Tank mix
Veći prinosi

PAKOVANJE: 5 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!