Trgovina i distribucija

Rooter

PRIMENA ĐUBRIVA:

-Rooter se koristi za tretman uljane repice i žitarica na različitim tipovima zemljišta.
-Stimuliše rast korena.
-Ne forsira rast stabljike da bi oštetio biljku (biljka raste jednakom brzinom).
-Omogućava bolje prezimljavanje biljaka, bolje bokorenje i vlatanje kod žitarica i bolji razvoj korena.

KOLIČINA PRIMENE:

-Za tretman uljane repice 1l/ha
-Za tretman žitarica 1l/ha

VREME PRIMENE:

-Za uljanu repicu u jesen od faze 2-4 prava lista do pojave terminalnih pupoljaka u proleće
-Za žitarice u jesen od faze 2-3 lista do pojave lista zastavičara u proleće

NAČIN PRIMENE: U sistemima za fertigaciju ili folijarno

BROJ TRETMANA U TOKU GODINE: 1 tretman

NAČIN DELOVANJA:


-Aktivacija novih načina u ishrani biljke (dokazan efekt na enzimsku aktivnost)
-Bolje usvajanje vode, mikro i makro elemenata iz zemljišta
-Povećana fotosinteza
-Stimuliše razvoj korenovog sistema

KORISTI ZA BILJKU:


-Dobar korenov sistem olakšava prezimljavanje biljaka
-Bolja ishrana biljaka pre zime
-Više suve materije u biljci
-Stimulacija bokorenja i vlatanja kod žitarica
-Bolja regeneracija korenovog sistema kod nepovoljnih uslova

KORISTI ZA PROIZVOĐAČA:

-Bolji efekat đubrenja
-Lako se meša sa sredstvima za zaštitu bilja
-Bolja kondicija biljke i veći prinosi
-+14% veća korenova masa
-0,5-1 vlat više po bokoru žitarica

PAKOVANJE: 5 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!