KONTAKT
 • SEMENAMENADžMENT
  Detalji
  • Luka PopovićDirektor semenskog programa
  • Igor TumbasRukovodilac semenske proizvodnje i dorade
  • Goran TomićRukovodilac prodaje
  • Srđan AnđelovićRukovodilac selekcije
 • REGIONALNI MENADŽERI PRODAJEDELTA AGRAR
  Detalji
  • Stevan RadinovićCentralna i zapadna BačkaTel: +381 (0)65 800 44 54Pošaljite e-mail
  • Jovica PetkovićCentralna i istočna SrbijaTel: +381 (0)65 380 29 29Pošaljite e-mail
  • Goran VučetićJužna i istočna Bačka, severni BanatTel: +381 (0)65 254 08 40Pošaljite e-mail
 • REGIONALNI MENADŽERI PROIZVODNJEDELTA AGRAR
  Detalji
  • Dane ČavićKoordinator semenske proizvodnjeTel: +381 (0)65 216 56 83Pošaljite e-mail
  • Jovan BorovićReferent ratarske proizvodnjeTel: +381 (0)65 843 13 52Pošaljite e-mail
 • DORADNI CENTARDELTA AGRAR
  Detalji

FAO 200 - 400

FAO 200 - 400

P9175

CRM 91 (FAO 260)

Prvi hibrid u vrlo ranoj grupi koji spada u AQUAmax grupu hibrida.

 • Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode.
 • Stablo srednje visoko sa nižim položajem klipa.
 • Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu.
 • Može se sejati u svim rokovima setve, rano i kasno, kao i u slučajevima presejavanja ili postrne setve.

PR38A79

CRM 91 (FAO 260)

Noviji hibrid u ranoj grupi zrenja.

 • Namenjen da zameni dobro poznati 38R92 od koga je prinosniji u proseku za 3-5 %.
 • Stablo mu je niže, čvrsto sa srednjim položajem klipa.
 • Zrno je u tipu zubana sa brzim otpuštanjem vlage.
 • U redovnoj setvi početkom aprila za žetvu stiže krajem avgusta ili početkom septembra, u zavisnosti od godine.
 • Može se sejati i kao postrni usev (posle graška i ječma), ili za zakasnele setve.
 • Pogodan za više nadmorske visine.

P9241 NOVO

(FAO 290)

Novi hibrid u ranoj grupi koji spada u AQUAmax grupu hibrida.

 • Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode.
 • Stablo višlje sa nižim položajem klipa.
 • Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu.
 • Poseduje jak koren i čvrsto stablo.
 • Treba ga sejati u redovnim rokovima setve, kao i u slučajevima presejavanja.

P9494

CRM 97 (FAO 310)

Novi hibrid vrhunskih prinosa u odnosu na svoju grupu zrenja.

 • Namena mu je da zameni dobro poznati PR38A24.
 • Stablo mu je srednje visine i srednjeg položaja klipa.
 • Formira 16 redova zrna na klipu. Zrno u tipu zubana, vrlo krupno.
 • Izvanredno otpuštanje vlage iz zrna.
 • Pre svega namenjen za polusušne regione.
 • Vrlo fleksibilan što se tiče kvaliteta zemljišta.
 • Hibrid koji rano napušta parcelu, a po prinosu može da parira i kasnijim hibridima.
 • Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 85,60 %.

PR38A24

CRM 96 (FAO 340)

Vrhunski prinos u svojoj grupi zrenja.

 • Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Klipovi srednje krupni do krupni.
 • Zrno u tipu tvrđeg zubana. Ima vrlo nisku vlagu u berbi.
 • Odličan silažni hibrid sa dobrom svarljivošću i energijom silaže.
 • Odlične tolerantnosti na gar (Ustilago).
 • Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
 • Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi 82,45 %.
 • Dobro prilagođen u odnosu na različit kvalitet zemljišta.
 • Zamena za Stiru u sušnim regionima, a na dobrom kvalitetu zemljišta.
 • Odlične reakcije prinosom u niskim sklopovima.
 • Može se sejati kao postrni usev za silažu (posle graška i ječma).

PR37N01

CRM 97 (FAO 370)

Hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj grupi zrenja.
 • Stablo višlje sa nižim položajem klipa.
 • Klipovi srednje krupni do krupni.
 • Zrno u tipu zubana.
 • Poseduje jak korenov sistem.
 • Vrlo brzo pušta vlagu u jesen.
 • Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
 • Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi 82,52 %.
 • Hibrid prilagođen za sve uslove gajenja, a pre svega za regione visokog potencijala prinosa.
 • Odlične reakcije na stres u doba nicanja.

P9915

CRM 99 (FAO 380)

Hibrid vrlo visokog potencijala prinosa.

 • Zrno u tipu tvrdog zubana odličnog kvaliteta.
 • Ima nešto višlju stabljiku i srednji položaj klipa.
 • Namenjen pre svega za područja sa visokim potencijalom za prinos, odnosno polu-vlažne i polu-sušne regione.
 • Poseduje dobru toleranciju na sušu.
 • Brzo otpušta vlagu.
 • Može se koristiti kao vrlo kvalitetni rani silažni hibrid.

PR37F73

CRM 99 (FAO 400)

Hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj grupi zrenja.

 • Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa.
 • Klipovi srednje krupni do krupni.
 • Zrno u tipu zubana.
 • Poseduje vrlo čvrsto stablo.
 • Vrlo brzo pušta vlagu u jesen.
 • Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
 • Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 82,87 %.
 • Hibrid prilagođen za sve uslove gajenja, a pre svega za polu-sušne i polu-vlažne regione.