Trgovina i distribucija
KONTAKT
 • SEMENAMENADžMENT
  Detalji
  • Luka PopovićDirektor semenskog programa
  • Igor TumbasRukovodilac semenske proizvodnje i dorade
  • Goran TomićRukovodilac prodaje
  • Srđan AnđelovićRukovodilac selekcije
 • REGIONALNI MENADŽERI PRODAJEDELTA AGRAR
  Detalji
  • Stevan RadinovićCentralna i zapadna BačkaTel: +381 (0)65 800 44 54Pošaljite e-mail
  • Jovica PetkovićCentralna i istočna SrbijaTel: +381 (0)65 380 29 29Pošaljite e-mail
  • Goran VučetićJužna i istočna Bačka, severni BanatTel: +381 (0)65 254 08 40Pošaljite e-mail
 • REGIONALNI MENADŽERI PROIZVODNJEDELTA AGRAR
  Detalji
  • Dane ČavićKoordinator semenske proizvodnjeTel: +381 (0)65 216 56 83Pošaljite e-mail
  • Jovan BorovićReferent ratarske proizvodnjeTel: +381 (0)65 843 13 52Pošaljite e-mail
 • DORADNI CENTARDELTA AGRAR
  Detalji

Seme suncokreta

Seme suncokreta

PR64LE25

RM 45

Modifikovana verzija dobro poznatog hibrida PR64F50 sa tolerancijom na sulfonil urea herbicide (Express®).

 • U odnosu na baznu verziju poseduje nešto niže stablo
 • Poseduje odličnu samooplodnju tako da i nedostatak insekata za oprašivanje ne utiče na njegovu oplodnju
 • Sadržaj ulja u zrnu se kreće oko 47 %
 • Poseduje odličnu tolerantnost na Sclerotinia glave i stabla, kao i na Phomopsis
 • Hibrid je genetski otporan na sve rase plamenjače u Srbiji.

PR64LE19

RM 46

Srednje kasni hibrid vrlo visokog potencijala prinosa.
 • Stablo srednje visine sa vrlo čvrstim korenom
 • Prinos ulja se kreće oko 50 %
 • Poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti
 • Tolerantan je na Volovod do rase E
 • Hibrid je tolerantan na herbicide na bazi tribenuron metila (Express®).

P63LL06

RM 41

Srednje rani hibrid visokog potencijala prinosa.

 • Stablo nisko sa krupnim glavama i čvrstim korenom.
 • Sadržaj ulja se kreće oko 47 %.
 • Poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti.
 • Poseduje OR5 gen otpornosti na Volovod (A-E).
 • Može se sejati u područjima zaraženim sa Volovodom do rase E.

PR64F50

RM 45

Srednje kasni hibrid odlično prilagođen uslovima gajenja u Srbiji.
 • Stablo je srednje visine sa konveksnom glavom lepog izgleda
 • Poseduje odličnu samooplodnju tako da i nedostatak insekata za oprašivanje ne utiče na njegovu oplodnju
 • Sadržaj ulja u zrnu se kreće oko 47 %
 • Poseduje odličnu tolerantnost na Sclerotinia glave i stabla, kao i na Phomopsis
 • Hibrid je genetski otporan na sve rase plamenjače u Srbiji.

P64LL92 NOVO

RM 44

Novi srednje kasni hibrid vrlo visokih prinosa.

 • Stablo nisko, čvrsto sa jakim korenom. Ima srednje krupne do krupne glave.
 • Sadržaj ulja u zrnu oko 46-47 %.
 • Visoke tolerancije na Sclerotinia i Phomopsis.
 • Poseduje otpornost na Volovod (Orobanche) na rasu E.
 • Ima genetsku otpornost na plamenjaču.
 • U vlažnijim godinama ima prednost u odnosu na druge hibride.

P64LC09

RM 49

Prvi Pioneer hibrid sa tolerancijom na herbicide iz grupe Imidazolinona (IMI).
 • Srednje kasni hibrid vrlo visokog potencijala prinosa.
 • Stablo srednje visine sa srednje krupnim glavama.
 • Sadržaj ulja se kreće oko 46 %.
 • Poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti.
 • Može se sejati u svim regionima gajenja.