Milena Luković

Milena je diplomirala na Fakultetu za poslovne studije, Novi Beograd. 

Od 2014. radila je na poziciji Marketing saradnika, između 2017. i 2019, bila je na poziciji Asistenta direktora Delta Agrara, a od 2019. preuzima i poziciju Koordinatora tenderskih procesa. 2022. imenovana je za Direktora opštih poslova.    

Govori engleski.