KONTAKT
  • Helena DesančićMarketing i PR menadžer
    Detalji
    Tel: +381 (0)11 201 21 22 Pošaljite e-mail

Delta Agrar ostvario rekordne prinose ječma

02. jul 2020.

Naša kompanija ostvarila je rekordne prinose ječma na oglednom polju u Staroj Pazovi! Carmina i Finola ostvarile su prinos od 10,3t/ha i 10,1t/ha!

One spadaju u visoko prinosne i izrazito adaptibilne sorte koje ostvaruju stabilne prinose u različitim agroekološkim uslovima. Povećana otpornost na poleganje, i izraženo bokorenje svrstava ove sorte u izrazito poželjne za setvu.

Pored sjajnih oglednih rezultata, prinos ječma u proizvodnji na imanju Jedinstvo na površini od 46 hektara iznosi 9,9t/ha!Rekordni prinosi rezultat su tehničkih obrazaca koje Delta Agrar primenjuje na svojim imanjima uz strogo poštovanje setvenih normi, podešavanjem sejalice na bazi potrebnog broja biljaka, mase 1000 semena i klijavosti i preciznog đubrenja na osnovu mikrobiološke i hemijske analize zemljišta. Zaštita useva se vrši precizno, na vreme i najkvalitetnijim preparatima. Kvalitet semena je takođe jedna od veoma bitnih karakteristika, i Delta Agrar se brine da do proizvođača dođe isključivo seme vrhunskog kvaliteta i dorade.