KONTAKT
  • Helena DesančićMarketing i PR menadžer
    Detalji
    Tel: +381 (0)11 201 21 22 Pošaljite e-mail

Održana redovna Skupština akcionara „Interservis“ AD

29. jun 2017.

Dana 26.06.2016. godine sa početkom u 11:00 časova u poslovnim prostorijama „Interservis“ AD Futog, Železnička br. 17, održana je redovna sednica Skupštine akcionara Društva.

Odluke donete na Skupštini akcionara možete preuzeti u nastavku:

Odluka o izboru Predsednika redovne sednice skupštine akcionara Društva 27.06.2017.

Odluka o izboru revizora za 2017. godinu 27.06.2017.

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva 27.06.2017.

Odluka o usvajanju dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara Društva 27.06.2017.

Odluka o usvajanju finansijskih, godišnjih i revizorskih izveštaja za 2016. godinu 27.06.2017.

Odluka o usvajanju zapisnika broj 146 sa sednice skupštine akcionara održane dana 26.06.2017. godine 27.06.2017.

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva 27.06.2017.

Odluka o raspodeli gubitka ostvarenog u 2016. godini 27.06.2017.

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 27.06.2017.