Potpisan Ugovor o obavljanju stručne prakse studenata Tehnološkog faktuteta u Novom Sadu sa fabrikom brašna i testenima Danubius

27. oktobar 2021.

Nakon dugogodišnje uspešne saradnje Tehnološkog fakulteta Novi Sad i Katedre za inženjerstvo ugljenohidratne hrane, sa fabrikom za proizvodnju brašna i testenina Danubius d.o.o. Novi Sad koja posluje unutar sistema Delta Agrara, krajem oktobra potpisala je Ugovor o obavljanju stručne prakse studenata studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo.

Potpisivanju su prisustvovali dekan Tehnološkog fakulteta, prof. dr Biljana Pajin, prof. dr Dragana Šoronja-Simović, prof. dr Aleksandar Fišteš, Bojana Žižović, HR direktor Delta Agrara i Ana Ilić, saradnik za pravne i HR poslove Danubiusa.

Praksa ima za cilj da unapredi znanje i praktične veštine studenata Prehrambenog inženjerstva, da obezbedi studentima primenu terorijskih znanja u radnom okruženju i da steknu važno praktično iskustvo i veštine. 

Kompanija Danubius poznata je po brendu brašna i testenina Danubius sa tradicijom od više od 100 godina.