Započeto punjenje jezera za navodnjavanje u voćnjaku u Zaječaru

Započeto punjenje jezera za navodnjavanje u voćnjaku u Zaječaru

27. maj 2022.

U našem voćnjaku u Zaječaru, jutros je otpočeto punjenje jezera koje će se koristiti za navodnjavanje u voćnjaku jabuka, trešnje i vinove loze u Zaječaru.

Jezero zapremine 74.500 m3, ima za cilj da obezbedi dovoljne količine vode neophodne za adekvatno navodnjavanje zasada u voćnjaku koji su pod sistemom za navodnjavanje kap po kap.

Punjenje jezera će trajati desetak dana, tokom kojih će biti završena izgradnja primarnog i sekundarnog voda kao i postavljanje creva sa kapaljkama. Rezerva u vidu pune akumulacije obezbeđuje našem voćnjaku sigurno navodnjavanje svih sadašnjih zasada i zasada koje formiramo ove i iduće godine u trajanju od 10 dana, a da pri tom u akumulaciji nema priliva vode sa Timoka.

Pri izgradnji jezera za akumulaciju vode poštovani su svi bezbedonosni, ekološki, higijensko-sanitarni i svi zakonski aspekti.