Primarna proizvodnja

Ribarstvo

Ribarstvo

Proizvodnja ribe se odvija korišćenjem potencijala prirodnog ribnjaka koji se prostire na površini od oko 550 ha i koji se nalazi na imanju Jedinstvo u Apatinu