Envidor® 240 SC

PROIZVOĐAČ: Bayer CropScience

FORMULACIJA: Koncentrat za suspenziju (SC)

AKTIVNA MATERIJA: Spirodiklofen 240 g/l

PRIMENA: Preparat Envidor® 240 SC koristi se:

U zasadu jabuka:

  • za suzbijanje crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), u količini primene od 0,4-0,6 l/ha. Kada je krošnja viša od 3 metra treba povećati količinu preparata za 0,2 l/ha za svaki metar visine. Optimalno vreme primene je u proleće kad je ispiljeno 50-60% zimskih jaja, obavezno posle cvetanja. Ukoliko se tretmani vrše kasnije tokom vegetacije optimalno vreme primene je kada se registruje 3-5 odraslih jedinki na naličju lista, pre prenamnoženja,
  • za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae). Ukoliko u voćnjacima preovlađuje populacija običnog paučinara u odnosu na crvenog voćnog pauka, prvi prolećni tretman treba izvršiti kada je ispiljeno 50-60% jaja običnog paučinara,

U zasadu kruške:

  • za suzbijanje obične kruškine buve (Psylla pyri), velike kruškine buve(Psylla pyrisuga). Količina primene je 0,6 l/ha. Optimalno vreme primene i najbolji rezultati se postižu u proleće kada je 40-50% jaja promenilo boju iz bele u žutu. Za suzbijanje letnjih generacija koristimo preparat Envidor® 240 SC u dozi 0,6 l/ha uz utrošak 1000 L vode (odnosno u koncentraciji 0,06%) uz dodatak mineralnog ulja od 2,5 l/ha;

U zasadu maline:

  • za suzbijanje eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis) u količini od 0,4 l/ha u vreme pojave prvih pokretnih formi, do početka cvetanja maline. Utrošak vode: 600-1000 l/ha;

U zasadu vinove loze:

  • za suzbijanje eriofidne grinje vinove loze (Calepitrimerus vitis) u količini od 0,4 l/ha (4 ml na 100 m2) u vreme pojave prvih pokretnih formi, od pojave prvog lista do početka cvetanja (faze 11-55 BBHC-skale). Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 L na 100 m2).

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija spirodiklofen deluje na potpuno nov način inhibicijom sinteze lipida. Pripada novoj hemijskoj grupi tetraničnih kiselina. Mehanizam delovanja pruža efikasnu zaštitu bez straha od pojave unakrsne rezistencije sa postojećim akaricidima. Preparat Envidor® 240 SC se čvrsto veže za površinu lista, te je na taj način onemogućeno ispiranje i osigurano je dugotrajno delovanje. Odlikuje se sporim inicijalnim delovanjem, te se prvi rezultati tretiranja mogu očekivati nakon 8-10 dana, a potpuna efikasnost nakon 14-16 dana. Rezultati se manifestuju u vidu smanjenja celokupne populacije, s obzirom na mehanizam delovanja-deluje na sve razvojne stadijume štetnih grinja. Ukoliko ženka grinja usvoji subletalnu (nedovoljnu) dozu preparata, jaja koja položi su sterilna. Larve, protonimfe i deutonimfe (razvojni stadijumi koji se hrane) efikasno su suzbijene sa dostizanjem sledećeg stadijuma mirovanja.

NAPOMENA: Zbog osobina preparata Envidor® 240 SC potrebno je koristiti minimum 1000 L/ha vode. Preparat se odlikuje se sporim inicijalnim delovanjem, te se prvi rezultati tretiranja mogu očekivati nakon 8-10 dana, a potpuna efikasnost nakon 14-16 dana.

Maksimalni broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine. Izbegavati primenu preparata u cvetanju.

Prilikom suzbijanja crvenog voćnog pauka i običnog paučinara u proleće, suzbija se i jabukina rđasta grinja. Ukoliko u toku vegetacije suzbijamo jabukinu rđastu grinju optimalno vreme primene je kada je registrovano 30 odraslih jedinki na naličju lista;

KARENCA:  

14 dana za jabuku, krušku i vinovu lozu;

obezbeđena vremenom primene za malinu (OVP).

PAKOVANJE: 100 ml i 1L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!