AMISTAR EXTRA

PROIZVOĐAČ: Syngenta

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: azoksistrobin 200 g/l + ciprokonazol 80 g/l

PRIMENA: Amistar Extra® 280 je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje najznačajnijih bolesti lista i stabla u usevu pšenice i ječma. Takođe se primenjuje u usevu suncokreta za kao i u usevu šećerne repe.
U usevima pšenice suzbija: pepelnicu (Erysiphe graminis), rđu (Puccinia spp.), sivu pegavost lista (Septoria tritici) u količinama primene od 0,5-0,75 l/ha, primenjuje se tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja;
U usevima ječma suzbija: mrežastu pegavost ječma (Pyrenophora teres) i pepelnicu (Erysiphe graminis) u količinama primene od 0,5-0,75 l/ha, primenjuje se tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja;
U usevima suncokreta suzbija: sivu trulež (Botrytis spp.), sivomrku pegavost (Diaporthe/Phomopsis helianthi), belu trulež (Sclertoinia sclerotioum) u količinama primene od 0,5-0,75 l/ha, primenjuje se od početka butonizacije do cvetanja;
U usevima šećerne repe: sivu pegavost lista (Cercospora beticola) u količinama primene od 0,5-0,75 l/ha, primenjuje se po pojavi prvih pega i uslova za dalje širenje oboljena.

MEHANIZAM DELOVANJA: Kombinacija ciprokonazola i azoksistrobina pruža vrhunsko fungicidno delovanje na glavne prouzrokovače oboljenja pšenice, ječma, šećerne repe i suncokreta. Ciprokonazol pruža kurativnost, dok se azoksistrobin odlikuje lokal sistemičnim delovanjem, zbog čega se dobro kreće kroz lisno tkivo pa biljku štiti spolja i iznutra. Biljke ostaju duže fotosintetski aktivne što za rezultat ima produženje vegetacije, bolji hektolitar i dokazano veći prinos.

NAPOMENE: Pre mešanja Amistar Extra® 280 sa drugim preparatima napraviti prethodnu test probu, radi fizičke kompatibilnosti i eventualne osetljivosti gajenih biljaka.

KARENCA:

Pšenica i ječam – 45 dana;
Suncokret – 28 dana;
Šećerna repa – 21 dan.

PAKOVANJE: 1L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!