Trgovina i distribucija

CUPROXAT

PROIZVOĐAČ: Nufarm

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: Bakar (Cu) 190 g/l (trobazni bakar sulfat 345 g/l)

PRIMENA: Cuproxat je preventivni fungicid na bazi trobaznog bakar sulfata proizveden po najnovijoj tehnologiji, koji se koristi:

  • U zasadu jabuke u cilju suzbijanja prouzrokovača pegavosti lišćačađave krastavosti ploda (Venturia inaequalis): 0,5-0,6% (50-60 ml u 10 l vode) u toku mirovanja vegetacije; 0,4-0,45% (40-45 ml u 10 l vode) do fenofaze “mišje uši” (BBCH 54);
  • U zasadu kruškeu cilju suzbijanja prouzrokovača pegavosti lišća i čađave krastavosti ploda (Venturia pyrina): 0,5-0,6% (50-60 ml u 10 L vode) u toku mirovanja vegetacije; 0,4-0,45% (40-45 ml u 10 L vode) do fenofaze “mišje uši” (BBCH 54);
  • U zasadu breskve u cilju suzbijanjaprouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans) i šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila): 0,25-0,35% (25-35 u 10 L vode), u toku mirovanja vegetacije;
  • U ostalom koštičavom voću: (šljiva, trešnja, višnja) u cilju suzbijanja prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća(Stigmina carpophila), 0,2% (20 ml u 10 L vode) u toku mirovanja vegetacije;
  • U zasadu vinove lozeu cilju suzbijanja prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i crvenila lišća vinove loze (Pseudopeziza tracheiphila), 0,2-0,35% (20-35 ml u 10 L vode), tretiranjem pri pojavi prvih pega primarne zaraze, a pre sticanja uslova za sekundarne zaraze;
  • U hmeljuu cilju suzbijanja prouzrokovača plamenjače hmelja (Pseudoperonospora humuli): 0,2% (20 ml u 10 L vode), tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu, a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma i postojanju uslova za širenje oboljenja;
  • U usevima krompira i paradajzau cilju suzbijanja prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani): 0,2% (20 ml u 10 L vode), tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i postojanju uslova za širenje oboljenja.

 

MEHANIZAM DELOVANJA: Nesistemični fungicid sa preventivnim delovanjem. Preparat se primenjuje pre klijanja spora prouzrokovača biljnih bolesti, preventivno.

NAPOMENE: Cuproxat je formulisan po posebnoj tehnologiji proizvodnje ultra malih čestica (najmanje 70% čestica u formulaciji je manje od 1 mikrona). Opšte je poznato da je kod bakarnih preparata od veće važnosti što uniformnija pokrivenost tretiranog lišća nego sama količina preparata. Ova formulacija Cuproxat-a omogućava 100 % pokrivenost tretiranog lišća.

KARENCA:

Krompir i paradajz – 7 dana;
Hmelj – 14 dana;
Stone sorte vinove loze – 21 dan;
Vinske sorte vinove loze – 28 dana;
Voće – obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 200 ml, 1 L i 5 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!