CYFLAMID 5 EW

PROIZVOĐAČ: Nisso Chemical

FORMULACIJA: Emulzija ulje u vodi (EW)

AKTIVNA MATERIJA: ciflufenamid 50 g/l

PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: CYFLAMID 5 EW je fungicid koji se koristi za suzbijanje pepelnice u zasadu vinove loze (Uncinula necator) i jabuke (Podosphaera leucotricha).

  • Jabuka: tokom vegetacije, od kada su prvi listovi otvoreni (BBCH 11), do drugog opadanja plodova (BBCH 73);
  • Vinova loza: tokom vegetacije, kada je prvi list razvijen i pojavljuje se iz začetka lastara (BBCH 11), do faze kada su bobice veličine graška, a grozdovi obešeni (BBCH 75).

Primenjuje se u količini od 0,5 l/ha (5ml na 100m²), uz utrošak vode od 600 do 1000 l/ha (2 do 4 l na 100 m²).
Način prskanja i količinu vode treba izabrati tako da se u zavisnosti od visine i gustine biljaka, mogu ovlažiti svi delovi biljke.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini, u razmaku od 10 do 14 dana.

KARENCA:

Vinova loza - 21 dan;
Jabuka - 14 dana.

PAKOVANJE: 1 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!