DELAN PRO

PROIZVOĐAČ: BASF

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: ditianon 125 g/l + kalijum fosfonat 561 g/l

PRIMENA: DELAN® PRO je fungicid koji se odlikuje odličnim preventivnim delovanjem na prouzrokovače oboljenja u jabučastom voću i vinskim sortama vinove loze.
Količina i vreme primene:

  • U zasadu jabuke se primenjuje u količini od 2,5 l/ha od faze kada je vidljiv zeleni listić koji okružuje cvetove pa do početka zrenja (BBCH 53-81);
  • U zasadu vinske sorte vinove loze se primenjuje u količini od 3-4 l/ha od faze kada je cvast jasno vidljiva do faze šarka bobica (BBCH 53-83).

SPEKTAR DELOVANJA: pegavosti lista i krastavosti plodova jabučastog voća (Venturia spp.), crne pegavost vinove loze (Phomopsis viticola), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crne truleži vinove loze (Guignardia bidwellii).

KARENCA:

Jabučasto voće – 35 dana;
Vinske sorte vinove loze – 42 dana

PAKOVANJE: 1 L i 5 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!