Duett Ultra

PROIZVOĐAČ: BASF

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: Epoksikonazol 187 g/l + Tiofanat-metil 310 g/l

PRIMENA: Koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp), pegavosti lista i klasa (Septoria spp),smanjuje napad truleži klasa (Fusarium spp), pepelnice ječma (Erysiphe graminis) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) u količinama primene od 0,4-0,6 L/ha.

  • U pšenici i ječmu se primenjuje u fazi intenzivnog porasta biljke (vlatanje) i u fazi klasanja. Duett Ultrakarakteriše visoka efikasnost, dugo delovanje i takozvani „zeleni efekat“. Kod pšenice i ječma gornji list (zastavičar) dugo ostaje zelen – nalivanje zrna se nastavlja do same žetve.
  • Optimalno vreme primene u usevu šećerne repe je pri pojavi prvih simptoma oboljenja (prve pege na lišću). Sigurnu zaštitu Duett Ultraobezbeđuje svojim sistemičnim, protektivnim i kurativnim delovanjem. On je jedan od retkih fungicida u zaštiti od prouzrokovača sive pegavosti lista koji potpuno samostalno i visoko efikasno štiti šećernu repu. Karakteristično za Duett Ultra je dugo delovanje i tzv. „zeleni efekat“, čime je omogućeno da imamo zdravo lišće. Na ovaj način list je zaštićen, a mogućnost retrovegetacije smanjena na minimum što obezbeđuje dobru digestiju i bogat rod korena šećerne repe.

MEHANIZAM DELOVANJA: Epoksikonazol pripada hemijskoj grupi triazola, a prema mehanizmu delovanja je inhibitor sinteze sterola (G1). Tiofanat-metil pripada tioureama i on je inhibitor ugradnje β-tubulina. Kombinacijom ove dve aktivne materije, koje se međusobno dobro dopunjuju i imaju skoro idealno sinergističko delovanje, smanjuje se mogućnost pojave rezistencije gljiva na fungicid.

NAPOMENA: Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti). Prednosti ovog preparata su što samostalno bezbeđuje zaštitu od bolesti, smanjena je mogućnost razvijanja rezistencije kod patogena, karakterišu ga visoka efikasnost i dugo delovanje i ’’zeleni efekat’’ i asimilacija do žetve, odnosno vađenja.

KARENCA: 42 dana za pšenicu, ječam i šećernu repu.

PAKOVANJE: 1 L i 10 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!