Eminent Star

PROIZVOĐAČ: Adama

FORMULACIJA: Suspo-emulzija (SE)

AKTIVNA MATERIJA: Tetrakonazol 62,5 g/l + Hlorotalonil 250 g/l

PRIMENA: Eminent star je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Primenjuje se u usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola) tretiranjem pri pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi) i uslova za širenje oboljenja ili preventivno u količini 1 l/ha

MEHANIZAM DELOVANJA: Ovaj preparat se sastoji iz dve aktivne materije koje pripadaju različitim hemijskim grupama i imaju različite mehanizme delovanja. Hlorotalonil spada u grupu kontaktnih fungicida sa nespecifičnim delovanjem, dok tetrakonazol pripada hemijskoj grupi triazola, a prema mehanizmu delovanja je inhibitor sinteze sterola (G1).

NAPOMENE: Ovaj preparat u sebi sadrži i kontaktni fungicid hlorotalonil, čime mu je pojačano protektivno delovanje, tako da u povoljnim uslovima za infekcije, naročito ako se radi o periodima sa obilnijim i čestim padavinama, daje sigurniju zaštitu. Primenjuje se uz utrošak vode od 200-400 l/ha. Broj tretiranja na istoj površini u toku godine je tri puta.

KARENCA: 21 dan za šećernu repu.

PAKOVANJE: 1 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!